Καλώς ορίσατε,

στο αυτόματο σύστημα διενέργειας κλήρωσης για ορισμό τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή από το ΕΤΕΚ. Παρακαλώ σημειώστε πως στο παρόν στάδιο το σύστημα λειτουργεί για σκοπούς του περί μεταβιβάσεως και υποθηκεύσεως ακινήτων νόμου (Ν.9/1965, άρθρο 44Δ) μόνο και δεν εφαρμόζεται για αιτήματα που υποβάλλονται βάσει του Σχεδίου Εστία. Σημειώνεται επίσης πως πρόσβαση στο σύστημα έχουν μόνο λειτουργοί χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για τους οποίους έχει ήδη ενημερωθεί σχετικά το ΕΤΕΚ και τα στοιχεία των οποίων έχουν ήδη καταχωρηθεί στο αυτόματο ηλεκτρονικό σύστημα κληρώσεων.