Η επανακλήρωση είναι δυνατή στις περιπτώσεις που η Τράπεζα επιθυμεί επαναδιορισμό εκτιμητή για δικούς της λόγους ή αν ο εκτιμητής που έχει αρχικά οριστεί αρνηθεί να υλοποιήσει την εκτίμηση. Η διαδικασία είναι εφικτή μόνο από τα τραπεζικά ιδρύματα ωστόσο στο επόμενο βήμα θα διευκρινιστεί ο λόγος υποβολής του αιτήματος για επανακλήρωση. Σημειώνεται πως το κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι δυνατό να ζητήσει νέα κλήρωση μόνο μία (1) φορά ανά υπόθεση.

Για σκοπούς επανακλήρωσης παρακαλώ όπως καταχωρήσετε το email του λειτουργού που αιτήθηκε τη διενέργεια της προηγούμενης κλήρωσης καθώς και τον αριθμό κλήρωσης και αριθμο αναφοράς που περιλαμβάνονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε λάβει ήδη.

Το Επιμελητήριο τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο αιτημάτων διεξαγωγής κληρώσεων στο οποίο είναι καταχωρημένες οι σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται ανά περίπτωση.

Επισημαίνεται πως τυχόν κατάχρηση της διαδικασίας επανακλήρωσης ή γενικά της διαδικασίας πραγματοποίησης ηλεκτρονικών κληρώσεων από το ΕΤΕΚ από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα οδηγήσει σε αφαίρεση του δικαιώματος διεξαγωγής των κληρώσεων ηλεκτρονικά για το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.